Elżbieta Szałajko

Elżbieta Szałajko

W pracy terapeutycznej bazuję na teorii i praktyce humanistycznego, holistycznego nurtu psychoterapii, jakim jest psychoterapia Gestalt.

Zapraszam osoby przeżywające kryzys, szukające drogi ku polepszeniu jakości życia, uzdrowieniu relacji z sobą i innymi, poszerzeniu świadomości, potrzebujące rozwoju i zmiany.

W atmosferze zaufania i akceptacji towarzyszę klientkom/klientom w procesie poznawania siebie, swoich emocji, cielesności, uświadamiania sobie swoich potrzeb, dostrzegania utartych schematów postrzegania i reagowania, odkrywania nowych rozwiązań, innych sposobów funkcjonowania, tak by Tu i Teraz mogli bardziej stawać się sobą i doświadczać świadomego, satysfakcjonującego życia.

Jestem absolwentką wydziału filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie psychoterapeutką szkolącą się w Instytucie Gestalt w Krakowie posiadającym akredytację EAGT.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Prywatnie żona, matka dorosłych dzieci, ciekawa ludzi, wiedzy, miłośniczka języków obcych, literatury, filmu, muzyki, sztuki, przyrody i aktywnego odpoczynku na łonie natury.

Błogim nicnierobieniem nie gardzę 😉

Przewiń do góry