Marta Mikołajczyk

Marta Mikołajczyk

Jestem psychoterapeutką w procesie certyfikacji, w trakcie szkolenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii, działającej przy Instytucie Psychologii Zdrowia i posiadającej akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej.
Prowadzę indywidualną psychoterapię dorosłych w nurcie integracyjnym. Oznacza to, że łączę różne podejścia terapeutyczne, dostosowując je do aktualnych potrzeb klienta.
Pracuję m.in. z osobami:
– które doświadczają zaburzeń lękowych, mają obniżony nastrój, niską wiarę we własne możliwości,
– którym trudno jest budować i trwać w partnerskich relacjach,
– którym jest źle, które nie potrafią znaleźć powodu złego samopoczucia,
– które uważają, że się pogubiły i samodzielnie nie potrafią znaleźć siebie,
– które zmagają się z poczuciem krzywdy i/lub straty kogoś bliskiego.
Praktykę psychoterapeutyczną poddaję systematycznej superwizji.

Od kilku lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi prowadząc konsultacje i poradnictwo dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pracuję także jako wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, posiadam tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Systematycznie biorę udział (jako prelegentka i słuchaczka) w szkoleniach, warsztatach, seminariach i konferencjach dotyczących m.in. problematyki przemocy, współuzależnienia, DDA, zaburzeń psychicznych.

Przewiń na górę