+48 603 970 450       +48 508 992 401
Ośrodek Psychoterapii Honorata Skrętowska

Marta Mikołajczyk

Marta Mikołajczyk

MartaMikołajczyk

Ukończyłam Profesjonalną Szkołę Psychoterapii, działającą przy Instytucie Psychologii Zdrowia i posiadającą akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej. Jestem w trakcie certyfikacji.

Prowadzę indywidualną psychoterapię dorosłych w nurcie integracyjnym. Oznacza to, że łączę różne podejścia terapeutyczne, dostosowując je do aktualnych potrzeb klienta.

Pracuję m.in. z osobami:

– które doświadczają zaburzeń lękowych, mają obniżony nastrój, niską wiarę we własne możliwości,

– którym trudno jest budować i trwać w partnerskich relacjach,

– którym jest źle, które nie potrafią znaleźć powodu złego samopoczucia,

– które uważają, że się pogubiły i samodzielnie nie potrafią znaleźć siebie,

– które zmagają się z poczuciem krzywdy i/lub straty kogoś bliskiego.

Praktykę psychoterapeutyczną poddaję systematycznej superwizji.

Od kilku lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi prowadząc konsultacje i poradnictwo dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pracuję także jako wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, posiadam tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Systematycznie biorę udział (jako prelegentka i słuchaczka) w szkoleniach, warsztatach, seminariach i konferencjach dotyczących m.in. problematyki przemocy, współuzależnienia, DDA, zaburzeń psychicznych. Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Przewiń na górę