+48 603 970 450       +48 508 992 401
Ośrodek Psychoterapii Honorata Skrętowska

Strona główna

Odkąd zaczęłam pracować jako psychoterapeuta zastanawiam się, jakie porównanie najlepiej oddaje istotę terapii. Żadna metafora nie wydaje się dość dobra.

Psychoterapia to spotkanie osób – dwojga lub grupy – terapeuty i korzystających z pomocy. Niepowtarzalność nas – ludzi czyni każdą terapię szczególną, wyjątkową. Ma określone ramy i zasady, ustalone cele i kierunki pożądanej zmiany. Ale przecież jest czymś znacznie więcej niż wspólnym wykonywaniem określonego zadania.

Psychoterapia to szczególna rozmowa – gdzie jest miejsce przede wszystkim na klienta, jego problemy, emocje, myśli i pragnienia. Gdzie jest przestrzeń na nazywanie rzeczy trudnych do nazwania w atmosferze bezpieczeństwa, szacunku i zaufania. Gdzie nie ma ocen, krytyki, pośpiechu. Rozmowa o rzeczach ważnych i trudnych, z którymi samemu zbyt trudno się spotkać.

Psychoterapia to wspólna podróż – razem wyruszamy z miejsca, gdzie są problemy które przytłaczają a uczucia wydają się być nie do zniesienia. Z miejsca gdzie życie jest bolesne i wypełnione cierpieniem. Wspólnie szukamy dróg – w przeszłość, do zrozumienia dlaczego dziś tak trudno jest czerpać radość i szczęście. Wędrujemy przez trudne wspomnienia i gąszcze zranień. Często idziemy pod górę, czasem odpoczywamy. Odnajdujemy zagubione ścieżki, próbujemy nowych, oglądamy znane miejsce z innej perspektywy. Powoli ścieżki stają się coraz szersze i prostsze. Aż docieramy do miejsca, gdzie za ostatnim szczytem otwiera się nowy krajobraz – to przyszłość, która może być tak różna od początku naszej wędrówki…

Warto włożyć wysiłek by tę drogę przejść, bo przecież to w naszych rękach jest reszta naszego życia.

Przewiń na górę