+48 603 970 450       +48 508 992 401
Ośrodek Psychoterapii Honorata Skrętowska

Ośrodek Psychoterapii

Honorata Skrętowska

Zaburzenia lękowe

Lęk społeczny osoby zmagające się z lękiem społecznym źle się czują w towarzystwie innych ludzi. Im większa i mniej znana grupa osób wokół tym większy jest lęk ...


Zaburzenia depresyjne

Depresja utrudnia życie pacjenta we wszystkich obszarach funkcjonowania. Jej objawy widzimy nie tylko w samopoczuciu, nastroju ale także w sposobie myślenia, w obrębie motywacji a także fizjologii człowieka...

Zaburzenia odżywiania

Określenie zaburzeń odżywiania obejmuje szerokie spektrum problemów – od przyjmowania nadmiernych ilości jedzenia i oczyszczania organizmu celem uniknięcia przebrania na wadze (bulimia) ...

Psychoterapia DDA

Praca terapeutyczna z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików opiera się na założeniu, że specyficzne problemy i trudności z którymi borykają się dzisiaj, mają swoje korzenie w ogromnie trudnych i bolesnych doświadczeniach ...

Terapia dzieci i młodzieży

Celem terapii dziecka jest rozpoznanie trudności, pomoc w lepszym zrozumieniu siebie, stopniowe nabywanie umiejętności wyrażania siebie, lepsze rozumienie tego co dzieje się w otoczeniu dziecka i nabywanie umiejętności lepszego radzenia sobie z tym czego doświadcza.

Terapia par

Kryzysy w związkach mają różną genezę. Część z nich wynika z trudności w uporaniu się z bolesną stratą jaką jest na przykład strata dziecka. Inne wynikają ze zdarzeń, gdzie w fundamentalny sposób nadszarpnięte zostało ...

Psychoterapia On-Line

Mając świadomość, że czasem jedyną możliwością skorzystania z terapii jest kontakt za pośrednictwem internetu proponuję także taką formę pomocy. Terapia przez Skype odbywa się na takich samych zasadach jak terapia prowadzona w gabinecie ...

Psychoterapia Uzależnień

Najprostsza definicja uzależnienia: jeżeli robisz coś, co przynosi szkody w ważnych obszarach twojego funkcjonowania (sferach życia jak rodzina, praca, finanse, zdrowie, kontakty z przyjaciółmi) a pomimo obecności tych szkód dalej to robisz, to warto rozważyć diagnozę uzależnienia.

Wspomaganie rozwoju osobistego

Psychoterapia jest ważnym osobistym doświadczeniem, które nie służy wyłącznie pomocy w rozwiązywaniu problemów czy leczeniu zaburzeń. Jest dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać siebie, swoje potrzeby ...

Superwizja grupowa

Superwizja grupowa daje możliwość monitorowania własnej pracy terapeutycznej ale jest też okazją do uzyskiwania szerszej perspektywy rozumienia pacjentów, poznawania nowych koncepcji, narzędzi i strategii także na bazie wymiany doświadczeń ...

Superwizja indywidualna

Superwizja w psychoterapii jest szczególnym spotkaniem dwojga terapeutów, gdzie w rozmowie na temat pacjentów superwizanta: ich problemów, przebiegu procesów, trudności i blokad superwizor, zazwyczaj starszy stażem...

Kilka słów o...

Odkąd zaczęłam pracować jako psychoterapeuta zastanawiam się, jakie porównanie najlepiej oddaje istotę terapii. Żadna metafora nie wydaje się dość dobra.

Psychoterapia to spotkanie osób – dwojga lub grupy – terapeuty i korzystających z pomocy. Niepowtarzalność nas – ludzi czyni każdą terapię szczególną, wyjątkową. Ma określone ramy i zasady, ustalone cele i kierunki pożądanej zmiany. Ale przecież jest czymś znacznie więcej niż wspólnym wykonywaniem określonego zadania.

Psychoterapia to szczególna rozmowa – gdzie jest miejsce przede wszystkim na klienta, jego problemy, emocje, myśli i pragnienia. Gdzie jest przestrzeń na nazywanie rzeczy trudnych do nazwania w atmosferze bezpieczeństwa, szacunku i zaufania. Gdzie nie ma ocen, krytyki, pośpiechu. Rozmowa o rzeczach ważnych i trudnych, z którymi samemu zbyt trudno się spotkać.

Psychoterapia to wspólna podróż – razem wyruszamy z miejsca, gdzie są problemy które przytłaczają a uczucia wydają się być nie do zniesienia. Z miejsca gdzie życie jest bolesne i wypełnione cierpieniem. Wspólnie szukamy dróg – w przeszłość, do zrozumienia dlaczego dziś tak trudno jest czerpać radość i szczęście. Wędrujemy przez trudne wspomnienia i gąszcze zranień. Często idziemy pod górę, czasem odpoczywamy. Odnajdujemy zagubione ścieżki, próbujemy nowych, oglądamy znane miejsce z innej perspektywy. Powoli ścieżki stają się coraz szersze i prostsze. Aż docieramy do miejsca, gdzie za ostatnim szczytem otwiera się nowy krajobraz – to przyszłość, która może być tak różna od początku naszej wędrówki…

Warto włożyć wysiłek by tę drogę przejść, bo przecież to w naszych rękach jest reszta naszego życia.

NASZ ZESPÓŁ

Przewiń na górę