+48 603 970 450       +48 508 992 401
Ośrodek Psychoterapii Honorata Skrętowska

Cennik

CENNIK

Dla klientów:

Konsultacja diagnostyczna – czas trwania 60 min, koszt 230-280 PLN 

Sesja psychoterapii indywidualnej – czas trwania 50 min, koszt 200-250 PLN 

Psychoterapia on line – czas trwania 50 min, koszt 200-250 PLN 

Sesja terapii par
– czas trwania 90 min, koszt 320-380 PLN 

Sesja terapii par w podejściu Gestalt – czas trwania 50 min, sesje odbywają się co tydzień, koszt 200 PLN

Terapia grupowa – czas trwania sesji: 2,5 godziny. Liczba uczestników – 8-12 osób. Spotkania odbywają się raz na tydzień. Miesięczny koszt dla uczestnika – 500 PLN 

Konsultacja diagnostyczna – wstępne spotkanie, którego celem jest określenie oczekiwań wobec terapii, najistotniejszych obszarów problemowych, sposobu aktualnego funkcjonowania w ważnych rolach życiowych, relacjach z innymi, zasobów.

Konsultacja ma przynieść diagnozę sytuacji, sformułowanie celów terapeutycznych, których realizacja przyniesie rozwiązanie problemów osoby poszukującej pomocy. Efektem może być wspólne podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii lub znalezienie innej formy pomocy.

Pierwsze dwa spotkania mają charakter konsultacji diagnostycznej.

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się raz w tygodniu.

Sesje terapii par odbywają się raz na dwa tygodnie.

Sesja psychoterapii szkoleniowej:  250 PLN 

Dla psychoterapeutów:

Superwizja indywidualna – czas trwania 60 minut, koszt: 250 PLN 

Superwizja grupowa – grupa liczy 4-5 terapeutów, czas trwania pracy jednego terapeuty: 45/60 minut, koszt dla terapeuty: 200/250 PLN

Psychoterapia szkoleniowa – w ramach rozwoju zawodowego każdy terapeuta odbywa własną psychoterapię szkoleniową. Jest ona okazją zarówno do uzyskania pomocy w zakresie indywidualnych trudności w różnych obszarach, od których nikt przecież nie jest wolny, jak również ścieżką do uzyskiwania większej świadomości wpływu naszych własnych doświadczeń na rozumienie drugiego człowieka i sposób kontaktowania z nim. Koszt terapii szkoleniowej jest taki sam jak koszt terapii indywidualnej.

Numer konta Ośrodka: BNP Paribas 98 2340 0009 5250 2400 0000 0239

Przewiń na górę