+48 603 970 450       +48 508 992 401
Ośrodek Psychoterapii Honorata Skrętowska

Honorata Skrętowska

Honorata Skrętowska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą.

Pierwsze moje studia to resocjalizacja na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawsze chciałam pomagać i wierzyłam, że ludzkie życie można zmieniać na lepsze. W toku studiów kiedy uczyłam się wprowadzania zmian brakowało mi pełnego zrozumienia, w jaki sposób my, ludzie, stajemy się takimi, jakimi jesteśmy i dlaczego czasem rujnujemy własne życie. Tak odkryłam psychologię, którą zaczęłam studiować równolegle. Ukończyłam obydwa kierunki ale wybrałam ścieżkę pomocy psychoterapeutycznej zamiast resocjalizacyjnej.

Studia psychologiczne ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Kolejnym krokiem na drodze do pracy psychoterapeutycznej było ukończenie cztero-letnich studiów podyplomowych z psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty pracującego w podejściu integracyjnym.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dla dorosłych, terapię par. Pomagam osobom z zaburzeniami osobowości, depresją, lękami, trudnościami w relacjach interpersonalnych, borykającymi się z zaburzeniami odżywiania. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje psychoterapia DDA oraz praca z osobami po traumach. Stale korzystam z superwizji bo wiem, że mój zawód wymaga szczególnej troski o jakość pracy, którą wykonuję.

Współpracuję ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadząc praktyczne zajęcia dla studentów. Chcąc dzielić się swoimi obserwacjami z innymi profesjonalistami zajmującymi się psychoterapią korzystam z możliwości publikowania artykułów z tego zakresu w miesięczniku „Remedium” oraz „Świat problemów”. Poza pracą psychoterapeutyczną i dydaktyczną prowadzę warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych, treningi interpersonalne i intrapsychiczne, jak również szkolenia dla profesjonalistów zajmujących się pomaganiem (terapeuci, psychologowie, pracownicy socjalni), podnoszące ich kompetencje osobiste i zawodowe. Współpracuję z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestnicząc w szkoleniu terapeutów uzależnień, Urzędem Miasta Warszawa w ramach projektu zapobiegania przemocy.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego a w nim Sekcji Psychoterapii jak również Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Od kilku już lat ważnym elementem mojej pracy jest pomoc psychoterapeutom w doskonaleniu ich umiejętności w zakresie rozumienia pacjentów jak i tworzeniu strategii psychoterapii co staram się realizować prowadząc superwizje: grupowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii jak również indywidualne.

W listopadzie 2014 uzyskałam certyfikat superwizora psychoterapii Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Moja praca jest moją pasją, która wciąż na nowo uczy mnie pokory i szacunku dla drugiego człowieka. Kiedy patrzę na zmagania moich pacjentów, ich ogromny wysiłek by swoje życie uczynić lepszym, widzę ogromny sens pracy, którą razem wykonujemy. Wierzę w zmianę na lepsze, codziennie patrzę jak się dokonuje. I chociaż czasem jest naprawdę trudno to przecież idziemy dalej…

Poza pracą mam dwie ogromne pasje: góry i konie.

MOJE PUBLIKACJE

 1. Remedium – 2010, nr 7/8, strona 22-23.  AUTODESTRUKCJA – geneza zjawiska
 2. Remedium – 2010, nr 9, strona 4-5 – Psychoterapia bulimii część 1
 3. Remedium – 2010, nr 10, strona 4-5 – Psychoterapia bulimii część 2
 4. Remedium – 2010, nr 11, strona 4-5 – Psychoterapia bulimii część 3
 5. Remedium – 2011, nr 1, strona 6-7 – Psychoterapia bulimii część 4​ “Psychoterapia bulimii – część IV”
 6. Świat problemów, nr 2 2012: “Problemy w tworzeniu bliskich związków u DDA”
 7. Świat problemów, nr 3 2012: “Za drzwiami zazdrości”
 8. Świat problemów, nr 2 2015: “Geneza rozwoju tzw. syndromu DDA – rozumienie pacjenta jako podstawa skutecznej psychoterapii”.
 9. Świat problemów, nr 7/2017: “Trauma u DDA – ryzyko wystąpienia, konsekwencje dla funkcjonowania, wyzwania dla terapii”.
 10. Świat Problemów, nr 07/2018: Czego się boi DDA? Od objawu do źródła
 11. Niebieska Linia nr 5/2018: Transfer przemocy. Powielanie przez DDA przemocowych wzorców z dzieciństwa
 12. Świat problemów, nr 11/333, listopad 2020: “Relacja terapeutyczna w pracy z DDA – radzenie sobie z blokadami”
 13. Świat problemów, nr 1/335, styczeń 2021, “Superwizja w psychoterapii: funkcja i obszary do pracy”.

Polskie Radio – 24.01.2014 – Honorata Skrętowska o współuzależnieniu i DDA.

Przewiń na górę