+48 603 970 450       +48 508 992 401
Ośrodek Psychoterapii Honorata Skrętowska

Polityka prywatności

Polityka prywatności w serwisie skretowska.com

I. Informacje Ogólne

Ośrodek Psychoterapii Honorata  Skrętowska z siedzibą w Warszawie, 02-396 Warszawa, ul. Geodetów 4/17, szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich Serwisów, a w szczególności dba o ochronę danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Działania OŚRODKA są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);
 • Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 • Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej: https://skretowska.com/

II. Administrator danych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Ośrodek Psychoterapii Honorata  Skrętowska z siedzibą w Warszawie, 02-396 Warszawa, ul. Geodetów 4/17, zwana dalej „OŚRODEK”.

III. Korzystanie z Serwisu

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych, niemniej jednak zbierane są dane statystyczne odnośnie odwiedzalności serwisu.

Serwis nie posiada formularzy kontaktowych i wszelka komunikacja może odbywać się drogą emailową i telefoniczną.

Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika korzystającego z funkcjonalności Serwisu mogą być wykorzystywane w następujących celu:

 • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu, w tym kontaktu, bez założenia konta w Serwisie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO;
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwój usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

IV. Dane osobowe zakres, zasady udostępnienia, okres przetwarzania

W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższej jakości usług. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w Naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez OŚRODEK pracownikom oraz współpracownikom OŚRODKA, biurom rachunkowym, w razie potrzeby kancelariom prawnym, krajowemu rejestrowi długów, firmom hostingowym, firmom kurierskim, w zakresie niezbędnym do celów realizacji umowy.

OŚRODEK przekazuje bądź przekaże dane podmiotom, które świadczą dla OŚRODKA usługi: prawne, księgowe, podwykonawstwa, kurierskie, hostingu (przechowywania plików cyfrowych, danych, stron internetowych i poczty e-mail). W celu prowadzenia działalności w Internecie, prezentacji oferty, wykonywania usług i kontaktu za pomocą poczty e-mail oraz innych komunikatorów, potrzebne są przede wszystkim wydajne i bezpieczne serwery oraz inne usługi od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem opisanych powyżej usług – im również przekazywane są dane osobowe. OŚRODEK nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Administrator nie stosuje profilowania treści na stronie internetowej.

Czas, przez jaki Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownika, jest uzależniony od celu i podstawy prawnej przetwarzania, tj.:

 • Realizacja sprzedaży usługi – przez czas trwania negocjacji handlowych poprzedzających podpisanie umowy oraz przez okres wymagany do wykonania tej umowy, a po tym okresie przez taki okres, przez jaki Administrator będzie do tego zobowiązany zgodnie zasadą rozliczalności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia wykonania umowy;
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie jego zgody – do czasu cofnięcia tej zgody;
 • w przypadku, przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu ustania tego interesu lub do momentu sprzeciwienia się Użytkownika, którego dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, może on w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach zgoda Użytkownika jest potrzebna do świadczenia określonych usług lub dokonania czynności. W takim przypadku cofnięcie zgody sprawi, że świadczenie takiej usługi lub dokonanie takiej czynności będzie niemożliwe.

Użytkownik może również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wobec operacji opartych na profilowaniu, a także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, innego niż marketing bezpośredni i profilowanie. Jeśli Użytkownika wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych w konkretnym celu, Administrator będzie mógł w dalszym ciągu przetwarzać dane do innych celów.

Przetwarzanie ww. danych osobowych zostanie wyłączone podstawie zgłoszonego przez Użytkownika w każdym czasie żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: gabinet@skretowska.com lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

V. Uprawnienia Użytkownika

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 • wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
 • sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przeniesienia danych;
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania.

VI. Gromadzenie danych dotyczących Użytkownika — Zapytania http

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Informacje określone powyżej w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Serwisu istnieje konieczność, wnioskowania, rejestracji czy logowania.

Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych podstron,
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy,
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony (Google Analytics)
 • czasu wysłania odpowiedzi
 • hosta użytkownika
 • stron referencyjnych
 • wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.

VII. Jak zablokować pliki cookies w przeglądarkach:
 
w przeglądarce Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

w przeglądarce Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

w przęglądarce Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

w przeglądarce Opera
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

w przeglądarce Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042

Aby zablokować wysyłanie informacji do Google Analytics można skorzystać z dodatku do przeglądarki, który blokuje system Google Analytics, jak to zrobić opisuje poniższa strona:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub stały.

Pliki tymczasowe są kasowane wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej.

Pliki stałe zostają na komputerze klienta i są odpowiedzialne za zapamiętanie hasła w sklepie/zawartości koszyka.

VIII. Wykorzystanie plików Cookies

Administrator informuje, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Google, Instagram etc. w celu umożliwienia Użytkowników skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.

Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies.

Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. W tym celu Administrator może zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

IX. Kontakt

W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik może kierować na adres: gabinet@skretowska.com

X. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach Serwisu.

Przewiń na górę