+48 603 970 450       +48 508 992 401
Ośrodek Psychoterapii Honorata Skrętowska

Terapia par

TERAPIA PAR

Koncentruje się na pomocy osobom pozostającym w bliskim związku, który z różnych powodów stał się dla nich zamiast źródłem szczęścia i radości powodem cierpienia, bólu.

Kryzysy w związkach mają różną genezę. Część z nich wynika z trudności w uporaniu się z bolesną stratą jaką jest na przykład strata dziecka. Inne wynikają ze zdarzeń, gdzie w fundamentalny sposób nadszarpnięte zostało poczucie bezpieczeństwa i zaufania dla partnera, na przykład w związku z doświadczeniem zdrady. Wiele problemów wynika z nierozwiązanych sporów, wzajemnych pretensji z przeszłości, żalu za wydarzenia dawno minione. Trwające często przez lata niedomówienia i niezamknięte sprawy nie znikają tylko dlatego, że się o nich nie mówi. W efekcie może narastać wzajemne niezrozumienie, negatywne uczucia i stopniowe oddalanie się od siebie. Część par boryka się z problemami w obrębie zapewnienia satysfakcjonującego współżycia seksualnego dla obojga partnerów. Wciąż jeszcze nie jest powszechne otwarte nazywanie tych trudności w ramach związku i poszukiwanie skutecznych sposobów ich rozwiązywania. Jako konsekwencja przemilczania frustracji w tym obszarze często pojawia się stopniowe wycofywanie zaangażowania przez jednego lub oboje partnerów.

Także współczesne wyzwania stawiają przed parami nowe wyzwania – ciągły pośpiech, zaaferowanie pracą nie zawsze sprzyjają utrzymaniu bliskości, ciepłego, intymnego kontaktu pełnego wzajemnej troski i zrozumienia.

Część par poszukuje pomocy stając w obliczu bliskiego rozpadu związku. Inne decydują się na terapię widząc, że problemy z którymi się borykają odbierają radość ze wspólnego życia.

Terapia pomaga rozpoznać problemy z jakimi zmaga się para, określić ich genezę. Sprzyja odkrywaniu mocnych stron i zasobów, pomaga powrócić do powodów i uczuć, które kiedyś połączyły tych dwoje ludzi. Poprzez identyfikację sposobu komunikacji oraz trenowanie nowych umiejętności pozwala na jej uzdrowienie – partnerzy uczą się rozmawiać ze sobą (a nie mówić do siebie) – wyrażać swoje pragnienia i uczucia, słuchać drugiej strony, wspólnie poszukiwać konsensusu. Budują lub odświeżają umiejętność wspólnego rozpoznawania trudności oraz wspólnego rozwiązywania problemów.

Terapia poprzez pomoc we wspólnym przezwyciężeniu kryzysu pozwala ponownie zbliżyć się partnerom. Nie wszystkie pary decydują się na kontynuację związku, czasem wzajemne zranienia są tak duże, że partnerzy podejmują decyzję o rozstaniu. Także wówczas terapia par jest pomocna w przeprowadzeniu przez proces rozstawania się w sposób jak najmniej bolesny, z zachowaniem wzajemnego szacunku. Zdaje się to być szczególnie ważne, gdy rozpad dotyczy związku który posiada dzieci – terapia pomaga rozstać się partnerom w sposób, gdzie nadal są w stanie konstruktywnie ze sobą rozmawiać, planować i podejmować decyzje co do dzieci.
Przewiń na górę