+48 603 970 450       +48 508 992 401
Ośrodek Psychoterapii Honorata Skrętowska

Cennik

Dla klientów:

Konsultacja diagnostyczna – czas trwania 60 min, koszt 180 zł / 50 €

Sesja psychoterapii indywidualnej – czas trwania 50 min, koszt 150 zł / 40 €

Psychoterapia on line
Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu dwojga ludzi. Nawet najlepsze narzędzia komunikacyjne nie dadzą nam tego, co zapewnia spotkanie. Świat jednak się zmienia i niesie ze sobą nowe wyzwania dla każdego z nas w zmaganiach z coraz większym pośpiechem, presją, brakiem czasu. Coraz więcej z nas z różnych powodów wiedzie życie z dala od swoich korzeni, często z dala od bliskich ale też z dala od dostępu do możliwości uzyskania pomocy wtedy, gdy jest niezbędna. Mając świadomość, że czasem jedyną możliwością skorzystania z terapii jest kontakt za pośrednictwem internetu proponuję także taką formę pomocy.

Terapia przez Skype odbywa się na takich samych zasadach jak terapia prowadzona w gabinecie. Zawsze też jest poprzedzona konsultacją diagnostyczną.

Sesja terapii par – czas trwania 90 min, koszt 280 zł / 70 €

Konsultacja diagnostyczna – wstępne spotkanie, którego celem jest określenie oczekiwań wobec terapii, najistotniejszych obszarów problemowych, sposobu aktualnego funkcjonowania w ważnych rolach życiowych, relacjach z innymi, zasobów.

Konsultacja ma przynieść diagnozę sytuacji, sformułowanie celów terapeutycznych, których realizacja przyniesie rozwiązanie problemów osoby poszukującej pomocy. Efektem może być wspólne podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii lub znalezienie innej formy pomocy.

Pierwsze dwa spotkania mają charakter konsultacji diagnostycznej.

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się raz w tygodniu.
Sesje terapii par odbywają się raz na dwa tygodnie.

Dla psychoterapeutów:

Superwizja indywidualna – czas trwania 60 minut, koszt: 180 zł / 50 €

Superwizja grupowa – czas pracy 4 godz, koszt dla uczestnika: 120 zł za sesję, grupa liczy 5-6 terapeutów


Superwizja grupowa daje możliwość monitorowania własnej pracy terapeutycznej ale jest też okazją do uzyskiwania szerszej perspektywy rozumienia pacjentów, poznawania nowych koncepcji, narzędzi i strategii także na bazie wymiany doświadczeń pomiędzy terapeutami uczestniczącymi w grupie superwizyjnej.

Psychoterapia szkoleniowa – w ramach rozwoju zawodowego każdy terapeuta odbywa własną psychoterapię szkoleniową. Jest ona okazją zarówno do uzyskania pomocy w zakresie indywidualnych trudności w różnych obszarach, od których nikt przecież nie jest wolny, jak również ścieżką do uzyskiwania większej świadomości wpływu naszych własnych doświadczeń na rozumienie drugiego człowieka i sposób kontaktowania z nim. Koszt terapii szkoleniowej jest taki sam jak koszt terapii indywidualnej.

Przewiń na górę