+48 603 970 450       +48 508 992 401
Ośrodek Psychoterapii Honorata Skrętowska

Wspomaganie rozwoju osobistego

Wspomaganie rozwoju osobistego

Psychoterapia jest ważnym osobistym doświadczeniem, które nie służy wyłącznie pomocy w rozwiązywaniu problemów czy leczeniu zaburzeń. Jest dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać siebie, swoje potrzeby, zrozumieć swoje wybory i motywacje, odkryć ważne cele osobiste i zasoby. Pomaga w rozwijaniu mocnych stron i lepszym radzeniu sobie z niedoskonałościami, które są nieodłącznym elementem natury ludzkiej.

Rozwój osobisty to nie tylko slogan, to proces, który toczy się nieustannie w każdym z nas. Zmieniamy się wciąż, od narodzin aż do śmierci. Zmiany wynikają z naturalnego procesu wzrostu i dojrzewania ale także z doświadczeń, które są naszym udziałem w trakcie życia.

Wspomaganie rozwoju osobistego to oferta dla osób, które funkcjonują dobrze w ważnych dla siebie obszarach i rolach życiowych. Nie oznacza to jednak, że odczuwają pełną satysfakcję z kontaktu ze sobą i innymi ludźmi. W tej pracy zajmujemy się bardzo różnorodnymi tematami. Czasem kluczowe jest docieranie do ważnych, osobistych pragnień, z których dawno już zrezygnowano z rozmaitych powodów. Innym razem kluczowe jest rozpoznawanie nie odkrytych jeszcze zasobów i możliwości, których uświadomienia pomaga w pełnej realizacji osobistych celów i zamierzeń.

Wreszcie wspomaganie rozwoju osobistego oznacza poznawanie siebie – jest to oferta głównie dla osób, które z racji wykonywanego zawodu muszą być świadome własnych ograniczeń, obszarów problemowych, bolesnych miejsc i trudności do rozwiązania. Poza specyfiką pracy psychologa i psychoterapeuty, gdzie własna psychoterapia jest wymaganym warunkiem szkolenia, dotyczy to także osób, które w rozmaitych obszarach zawodowych „pracują sobą” – mediatorów, socjoterapeutów,  pedagogów.  Jest to także cenne narzędzie do zapobiegania lub usuwania skutków tzw. „wypalenia zawodowego”.

Nigdy nie szkoda czasu, który poświęcamy na zrozumienie siebie. Poznając samych siebie, poznajemy co ważne dla nas ważne i uczymy się, jak tego nie tracić z oczu. Niektórzy twierdzą, że to recepta na szczęście…
Przewiń na górę