+48 603 970 450       +48 508 992 401
Ośrodek Psychoterapii Honorata Skrętowska

Kazimiera Oszajca-Wiernicka

Kazimiera Oszajca-Wiernicka

Jestem psychologiem, psychoterapeutą (w trakcie procesu certyfikacji w podejściu integracyjnym), certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień i nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłam 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ-SWPS, studia podyplomowe – Integralna Profilaktyka Uzależnień (UKSW), kurs z zakresu podstaw systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży („Poza Schematami”). Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS.

Swoje pierwsze kroki stawiałam w pracy z młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych
i ich rodzinami w ośrodku stacjonarnym. Zajmowałam się też szeroko rozumianą psychoprofilaktyką. Przez wiele lat współpracowałam z lokalnymi ośrodkami pomocowymi m.in. Otwocka, Płocka
i Karczewa prowadząc terapię rodzinną i indywidualną. Odbyłam staż kliniczny w ośrodku Psychoterapii „Ogród” IPZ w Warszawie. Od wielu lat związana jestem z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Otwocku, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią młodzieży oraz terapią rodzin.

Moje doświadczenia zawodowe to praca terapeutyczna z dorosłymi, młodzieżą i rodzinami
w obszarze leczenia uzależnień, problemów wychowawczych oraz trudności natury psychologicznej.

W pracy ważne jest dla mnie indywidualne podejście do klienta i trudności jakie przeżywa
oraz stworzenie atmosfery sprzyjającej poznawaniu siebie i wprowadzaniu zmian służących poprawie jakości życia. Swoją pracę podaję superwizji.

Poza pracą fascynują mnie góry i rękodzieło, które od lat są dla mnie inspiracją i wyzwaniem.

Przewiń na górę