+48 603 970 450       +48 508 992 401
Ośrodek Psychoterapii Honorata Skrętowska

Natalia Rohnka

Natalia Rohnka

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Jako psychoterapeutka pracuje z osobami dorosłymi, które zmagają się z różnego rodzaju trudnościami życiowymi czy emocjonalnymi. Wspólnie z tymi osobami odkrywam co może być źródłem tych problemów i co może być pomocne w lepszym radzeniu sobie z nimi. To co dla mnie szczególne ważne w pracy terapeutycznej to indywidualne podejście do każdej osoby – do jej niepowtarzalnej historii życia i sposobu przeżywania aktualnych trudności. W pracy opieram się na podejściu integracyjnym – korzystam z metod pochodzących z różnych nurtów terapeutycznych starając się je dostosowywać do pracy z konkretną osobą.

Pierwsze doświadczenia w niesieniu pomocy psychologicznej i przeprowadzaniu interwencji kryzysowej zdobywałam w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), z którą związana jestem od 2015 roku. Kompetencje terapeutyczne doskonalę w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia. Doświadczenie w tym obszarze zdobywałam również dzięki stażowi w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” (klinicznej placówce Instytutu Psychologii Zdrowia). Współpracuje również z uczelnią – Uniwersytetem SWPS, gdzie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej.

Przewiń na górę