+48 603 970 450       +48 508 992 401
Ośrodek Psychoterapii Honorata Skrętowska

Psychoterapia DDA

PSYCHOTERAPIA DDA

Praca terapeutyczna z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików opiera się na założeniu, że specyficzne problemy i trudności z którymi borykają się dzisiaj, mają swoje korzenie w ogromnie trudnych i bolesnych doświadczeniach przeżywanych w okresie dzieciństwa.

Rodzina alkoholowa, czy inna rodzina gdzie nie ma uzależnienia ale jest z innych powodów dysfunkcyjna, funkcjonuje w specyficzny sposób. Wiele z naturalnych, ważnych dla prawidłowego rozwoju psychospołecznego dzieci potrzeb nie jest zaspokajanych. Równocześnie są narażone na przeżywanie bolesnych, często traumatycznych doświadczeń związanych nie tylko z przemocą ale życiem w nieustannym lęku, niepewności, chaosie.

Dziecko aby przetrwać w dysfunkcyjnym domu musi się przystosować do panujących tam warunków. Rozwija więc rozmaite strategie, które doraźnie przynoszą ulgę w cierpieniu, pomagają przetrwać. Niestety przez lata te sposoby radzenia sobie utrwalają się. Dorosłe już dzieci pochodzące z dysfunkcyjnych domów nadal funkcjonują tak, jakby świat który je otacza wciąż im zagrażał, był pełen bólu, chaosu i niepewności jutra. Strategie które kiedyś pomagały dziś zatrzaskują w cierpieniu i nie pozwalają odkrywać, że możliwa jest zmiana.  Dziś są one nieadekwatne, powodują problemy w życiu, ograniczają, utrudniają realizację celów życiowych. Jako dorośli często borykają się z problemami w relacjach z innymi, funkcjonowaniu w rolach społecznych. Sami ze sobą nie czują się dobrze.

Psychoterapia DDA pomaga rozpoznawać owe dysfunkcjonalne dziś strategie radzenia sobie. Poprzez emocjonalne docieranie do śladów doświadczeń które kształtowały je w przeszłości, pomaga je zmieniać. Stopniowo Dorosłe Dzieci Alkoholików uzyskują coraz większą możliwość doświadczania „tu i teraz” takim jakie ono jest, bez filtra nakładanego przez przeszłość.

Psychoterapia DDA to pogłębiona praca terapeutyczna, często trudna i bolesna. Pozwala jednak na ostateczne uwolnienie się od śladów przeszłości i osiągnięcie dojrzałości, rozumianej jako zdolność do opiekowania się samym sobą, wspierania siebie, adekwatnego i satysfakcjonującego funkcjonowania w ważnych rolach oraz zdolności do tworzenia i utrzymywania bliskich związków interpersonalnych.

Zmienia życie na lepsze, gdzie jest miejsce na radość i beztroskę, odpowiedzialność i rozwagę. Gdzie jest miejsce na realizację marzeń i odkrywanie pragnień.
Przewiń na górę