+48 603 970 450       +48 508 992 401
Ośrodek Psychoterapii Honorata Skrętowska

Honorata Skrętowska Danielczenko

Jestem psychologiem, psychoterapeutą.

Pierwsze moje studia to resocjalizacja na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawsze chciałam pomagać i wierzyłam, że ludzkie życie można zmieniać na lepsze. W toku studiów kiedy uczyłam się wprowadzania zmian brakowało mi pełnego zrozumienia, w jaki sposób my, ludzie, stajemy się takimi, jakimi jesteśmy i dlaczego czasem rujnujemy własne życie. Tak odkryłam psychologię, którą zaczęłam studiować równolegle. Ukończyłam obydwa kierunki ale wybrałam ścieżkę pomocy psychoterapeutycznej zamiast resocjalizacyjnej.

Studia psychologiczne ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Kolejnym krokiem na drodze do pracy psychoterapeutycznej było ukończenie cztero-letnich studiów podyplomowych z psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty pracującego w podejściu integracyjnym.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dla dorosłych, terapię par. Pomagam osobom z zaburzeniami osobowości, depresją, lękami, trudnościami w relacjach interpersonalnych, borykającymi się z zaburzeniami odżywiania. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje psychoterapia DDA oraz praca z osobami po traumach. Stale korzystam z superwizji bo wiem, że mój zawód wymaga szczególnej troski o jakość pracy, którą wykonuję.

Współpracuję ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadząc praktyczne zajęcia dla studentów. Chcąc dzielić się swoimi obserwacjami z innymi profesjonalistami zajmującymi się psychoterapią korzystam z możliwości publikowania artykułów z tego zakresu w miesięczniku „Remedium” oraz „Świat problemów”. Poza pracą psychoterapeutyczną i dydaktyczną prowadzę warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych, treningi interpersonalne i intrapsychiczne, jak również szkolenia dla profesjonalistów zajmujących się pomaganiem (terapeuci, psychologowie, pracownicy socjalni), podnoszące ich kompetencje osobiste i zawodowe. Współpracuję z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestnicząc w szkoleniu terapeutów uzależnień, Urzędem Miasta Warszawa w ramach projektu zapobiegania przemocy.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego a w nim Sekcji Psychoterapii jak również Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Od kilku już lat ważnym elementem mojej pracy jest pomoc psychoterapeutom w doskonaleniu ich umiejętności w zakresie rozumienia pacjentów jak i tworzeniu strategii psychoterapii co staram się realizować prowadząc superwizje: grupowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii jak również indywidualne.

W listopadzie 2014 uzyskałam certyfikat superwizora psychoterapii Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Moja praca jest moją pasją, która wciąż na nowo uczy mnie pokory i szacunku dla drugiego człowieka. Kiedy patrzę na zmagania moich pacjentów, ich ogromny wysiłek by swoje życie uczynić lepszym, widzę ogromny sens pracy, którą razem wykonujemy. Wierzę w zmianę na lepsze, codziennie patrzę jak się dokonuje. I chociaż czasem jest naprawdę trudno to przecież idziemy dalej…

Poza pracą mam dwie ogromne pasje: góry i konie: www.stajniaossowice.com

Przewiń na górę